EKG

ekg1EKG

Elektrokardiyografi(EKG), Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılı­ğı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmi­ni, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyo­nun tekrar yok olması) kaydeden dalga for­mudur. Kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

Kalbin elektriksel harita­sının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şek­li hakkında bilgi edinile bili­nir.

EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir.

EKG ne için kullanılır?
Elektrokardiyografi kalbin işlevi­nin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğru­ya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
EKG ile kalbin ritim ve ile­tim bozuklukları belirlene­bilir. < Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konu­labilir. Kalp duvarlarında kalın­laşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir. < Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendiri­lebilir. Bazı kalp ilaçları­nın etkileri, elektrolit dengesiz­liği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya faz­lalığı ) Kalp dışı hastalıkların kalbe et­kileri araştırılabi­lir.

EKG’nin ölçüm çeşitleri nelerdir?
Ekstremitelerden yapı­lan ölçümler :Her iki kola ve her iki bacağa da birer tane olmak üzere dört elektrot bağ­lanır.Bu ölçümler sağ ba­cak referans alınarak kullanılır.
Doğrudan doğruya kalpten yapı­lan ölçümler: Kalbin içine üzerinde genellikle altı uç bulunan ö­zel bir elektrot sokulur. Alınan sinyaller bir anah­tar kutusu yardımıyla EKG’de kuvvetlendirilir, çizi­lir ya da monitörde izleni­lebilir.
Diğer ölçümler: Bunların dışında başka ölçümlerde yapı­lır. Örnek olarak; hastanın izlenmesi amacıyla göğse takı­lan üç elektrot ile sinyallerin gözlendiği ölçme, vektör kardiyografi (kalbin bir vektör olarak temsi­li gösterimi) ve göğüs üzeri­ne bir çok elektrotun takılmasıyla po­tansiyel dağılım haritasının çıkarılması veri­lebilir.