CHECK-UP

checkupCHECK-UP

Check Up; sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması, hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ve kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları ve benzeri pek çok ciddi sağlık sorunlarının erken teşhisi için uygulanan genel sağlık taraması uygulamasıdır. Modern tıpta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha zor olmakta, hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olmaktadır.

Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda da yine erken dönem tanının ve düzenli tedavinin önemi büyüktür.

Check-Up’ın, bir başka deyimle genel sağlık kontrolünün, hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan tüm kişilere en az yılda bir, düzenli olarak yapılması önerilir. Ailesel risk faktörlerine (Kanser, Koroner Arter hst. vb) göre önerilen uygulama tekrar süresi değişebilir. Hamilelerde ve mevcut sağlık sorunları olan hastalarda araştırma amaçlı uygulanması önerilmez.

Tıp Merkezimizde dört farklı içerikte Check Up uygulaması mevcuttur. Bunlar son derece rasyonel ve pratik olarak hazırlanmış programlarıdır.

Tıp Merkezimiz Check Up bölümümüzde verilen hizmetlerin uygulama içerikleri:

  1. Standart Check Up
  2. Kapsamlaı Check Up
  3. Geniş kapsamlı Check Up
  4. Çocuk Check Up
CHECK UP STANDART KAPSAMLI G.KAPSAMLI ÇOCUK
 
MUAYENE
Dahiliye
Genel Cerrahi
Göz (Sadece Bay)
K.Doğum (Sadece Bayan)
Diş
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları (Sadece Bayan)
KBB
Göz
Diş
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları (Sadece Bayan)
KBB
Göz
Nöroloji
Diş
Çocuk
Diş
KBB
Göz
LABORATUVAR
Biyokimya
Kan şekeri
Üre
Kreatinin
AST
ALT
Sodyum
Potasyum
Klor
Trigliserit
Kolestrol
HDL
LDL
VLDL
 Protein
Sedimantasyon
Albümin
Globulin
Kan şekeri
Üre
Kreatinin
AST
ALT
Sodyum
Potasyum
Klor
Trigliserit
Kolestrol
HDL
LDL
VLDL
CK
Ürik Asit
Direk bilurubin
İndirek bilurubin
Total bilurubin
Alkalen fozfataz
Gama GT
Total protein
Albumin
Globulin
Kalsiyum
Fosfor
LDH
Ferritin
Demir
Demir bağlama
Amilaz
HBA1C
Kan şekeri
Üre
Kreatinin
AST
ALT
Sodyum
Potasyum
Klor
Trigliserit
Kolestrol
HDL
LDL
VLDLCK
Ürik asit
Direk biluribin
İndirek bilurubin
Total biluribin
Alkalen fosfataz
Gama GT
Total protein
Albumin
Globulin
Kalsiyum
FosforLDH
Ferritin
Demir
Demir bağlama
Amilaz
HBA1C
Magnezyum
Lipaz
Lipoprotein
Kan şekeri
Üre
Kreatinin
AST
ALT
Sodyum
Potasyum
Klor
Trigliserit
Kolestrol
HDL
LDL
VLDL
TSH
IgE
Ferritin
Demir
Vitamin B12
Folik Asit
Demir bağlama
Anti Hav IgG
Anti Hbs
Hemogram
Tam idrar analizi
Gaitada parazit
Gaita Mikroskopisi
Üreme hormonları
FSH
LH
Prolaktin
Estradiol
FSH
LH
Prolaktin
Estradiol
Free Testosteron
Romatolojik Testler CRPSedimantasyonASORF CRPSedimantasyonASORF CRPSedimantasyon
Hormon
TSH
TSHHOMA-IR
Free T3
Free T4
İnsülin
TSHHOMO-IR
Free T3
Free T4
Total T3
Total T4
İnsülin
Homosistein
Total IgE
Kortizol
Tümör tarama  PSA(F+T) (Sadece Bay)
PSA(F+T)
CEA
CA15-3
CA125
CA19-9
AFP
PSA(F+T)
CEA
CA15-3
CA125
CA19-9
AFP
Vitaminler
Vitamin B12
Vitamin D
Folik Asit
Vitamin B12
Vitamin D
Folik asit
Biotin (vitamin H)
Serolojik Testler Hbs Ag
Hbs Ag
Anti HCV
Anti Hbs
Anti Hıv
HBS AG
Anti HCV
Anti Hbs
Anti HIV
VDRL
Burucella (roze bengal)
Diğer Testler
Kan Grubu
Hemogram
Tam İdrar
Gaitada Gizli Kan
Gaita Mikroskopisi
Gaitada Parazit
Vajinal Smear (Sadece Bayan)
EKG
Kan Grubu
Hemogram
Tam İdrar
Gaitada Gizli Kan
Gaita Mikroskopisi
Gaitada Parazit
PTZ
Vajinal Smear
EKG
Kan Grubu
Hemogram
Tam idrar
Gaitada gizli kan
Gaita Mikroskopisi
Gaitada parazit
Mikroalbumin
PTZ
APTT
GÖRÜNTÜLEME
Meme Usg (Sadece Bayan)
Troid Usg
Batın Usg
Akciğer Grafisi
Water’s Grafisi
LS Grafisi
Panoramik Grafisi
Lumbosacral (Sadece Erkek)
Meme Usg
Troid Usg
Batın Usg
Water’s Grafi
Panoramik Grafisi
Kranial MRI
Torax BT
Lomber MRI
Meme Usg
Troid Usg
Batın Usg
Karotis Doppler Usg
Panoramik Grafisi
Kranial MRI
Torax BT
Lomber MRI
Kalça MRI
Alt batın BT
Üst batın BT
1 MRI +
Troid Usg
Batın Usg
Akciğer Grafisi
Water’s Grafisi
LS Grafi

Görüntüleme paketlerimizde yer alan MRI, tomografi (BT) ve dansitomerik ölçümlerimizin çözüm ortağı İyitem Görüntüleme Merkezidir.

  https://www.iyitem.com