Göz Hastalıkları

goz1Göz Hastalıkları

İnsan gözü görmeyi sağlayan yapı ve bunları koruyan yardımcı yapılardan oluşmuşlardır. Görmeyi sağlayan yapılar göz merceği, ışık almaçları ve sinirlerdir. Koruyucu yapılar ise kirpikler, göz yaşı bezleri, göz kapakları ve kaslardır. Göz hastalıkları branşı bütün bu yapıların hepsinin sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavisiyle ilgilenir.

Dışardan insan gözüne gelen ışıklar saydam tabakada kırıldıktan sonra, göz bebeğinden geçerek merceğe gelir. Burada bir daha kırılarak retina üzerinde ters bir görüntü oluşturur. Retinaya gelen ışınlar, çubuk ve koni hücreleri şeklindeki almaçları uyararak görme sinirlerinden impulsları oluşturur. İmpulslar, beyindeki görme merkezlerine iletilir ve bu koni hücreleriyle gerçekleşir. Retina tabakasında 3 çeşit koni vardır. Bunlar mavi, yeşil ve kırmızı rengine duyarlıdırlar. Bu koni hücrelerinden bir ya da iki tanesinin genetik bozukluğunda renk körlüğü ortaya çıkar. Renk körlüğünün halkta yaygın olanı kırmızı ile yeşilin karıştırılmasıdır.

Hipermetropluk: Gözün önden arkaya çapı normalden kısa ya da mercek normalden ince olduğu zaman hipermetropluk ortaya çıkar. Bu nedenle görüntü ağ tabakasının arkasına düşer. Hipermetroplar uzağı iyi görebilirler fakat yakını göremezler.

Astigmatizm: Göz merceğinin yüzeyindeki kavislenmede oluşan göz kusurudur. Bu hastalıkta kişiler bulanık görür. Silindirik merceklerle net görme sağlanabilir.

Miyopluk: Miyop hastalarında görüntü ağ tabakasının önüne düşer. Miyoplar yakını iyi görürler fakat uzağı göremezler. Kalın mercekle net görüntü sağlanır.

Şaşılık: Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların, normalden uzun ya da kısa olmasından kaynaklanır. Gözler farklı eksene bakar bu hastalıkta tedavi ameliyatla olur.

Presbitlik: Yaşlandıkça göz merceği esnekliğini kaybeder ve gözün uyum yapma yeteneği azalır. Bu kişiler yakını rahat göremezler. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.

Göz Tansiyonu: Gözde ön ve arka odanın içinde bulunan sıvının salgılanması ve boşaltımı sırasında denge vardır. Bu dengenin bozulması ile göz tansiyonu ortaya çıkar. Ağrı yapar.

Tıp Merkezimiz Göz bölümünde verilen hizmetler:

 1. Bilgisayarlı görme muayenesi
 2. Şaşılık ve çocuk göz muayenesi
 3. Görme tembelliği tedavisi
 4. Glokom (göz tansiyonu) tanı ve tedavisi
 5. Kontakt lens uygulaması
 6. Retina, (göz dibi muayenesi)
 7. Dikişsiz katarakt ameliyatı (FAKO)
 8. Şaşılık ameliyatı
 9. Glokom (göz tansiyonu) ameliyatı
 10. Pterjium (gözde et büyümesi) ameliyatı
 11. Göz kapağı cerrahisi
 12. Gözde yabancı cisim