Hasta Sorumlulukları

Tıp Merkezimizde Kurallarına Uymak
Hastalarımız; merkezimizin kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüdür.
Hastalarımız, randevulu hizmet veren birimden yararlanıyorlarsa, randevunun tarih ve saatine uymaları ve değişiklikleri ilgili yere bildirmeleri gerekir.

Randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olunmalıdır.
Hastalarımız; hastane personeline, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Bakım ve rehabilitasyon sürecinde, sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaları gerekir.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirmek
Hasta; sağlığıyla ilgili şikayetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
Ad, soyadı, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

Sosyal Güvenlik Durumu
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
Hasta; sağlık karnesinin (SGK, Yeşil Kart vb.) vizesini zamanında yaptırmak durumundadır.
Hasta; tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı en kısa zamanda kurumumuza teslim etmelidir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme
Hastaların planlanan tedaviyi reddetmeleri veya doktorun talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

Tedavisiyle İlgili Önerilere Uymak
Her hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
Hastalarımız, öngörülen tedavi planlarına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda, hemşireler ve ilgili sağlık personelinin, bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
Tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları, diğer hastalara ve sağlık çalışanlarının haklarına da saygı duymalıdır.