Laboratuar

7dc8457d89ca492bef6a0d0b731e14d0Laboratuar

Hastalıkların erken teşhis ve tedavisinin takibinde, laboratuvar hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır. Tıp Merkezimizde tüm laboratuvar incelemeleri  hızlı, doğru ve hijyenik şartlarda yapılmaktadır. Sahasında uzman ve iyi eğitimli personellerimiz haftanın yedi günü yirmidört saat her türlü laboratuvar tetkikini çalışmaktadırlar.

Tıp Merkezimiz Laboratuvar sistemleri ulusal düzeyde akreditasyona açık ve düzenli olarak üretim kalitesi açısından denetlenmektedir. Rutin yapılan bu denetlemelerde laboratuvarımızın sonuçlarının doğruluğu ve güvenirliliği test edilmektedir.

Hastalarımızın laboratuvar amaçlı kan ve numune alma işlemleri evden de yapılabilmektedir.

Tıp Merkezimiz Laboratuvar bölümümüzde verilen hizmetler:

  1. Biyokimya
  2. Hematoloji ve Koagulasyon
  3. Endokrinoloji (Hormon Testleri)
  4. Spesifik proteinler
  5. İmmünoloji (Allerji)
  6. Mikrobiyoloji
  7. Parazitoloji
  8. Viroloji
  9. Allerjik testleri