NST (NONSTRES TEST) NEDİR?

NST NEDİR?

Bebeğin kalp atışlarının seyrini, bebek hareketleriyle ve varsa kasılmalarla olan ilişkisini temel alarak bebeğin iyilik halini değerlendiren bir testtir. Doğum eylemi esnasında da aynı amaçla kullanılır.

Riski olmayan gebeliklerde, NST uygulamasına 37. Gebelik haftasından sonra haftada bir, 40. Gebelik haftasından sonra ise 3 günde bir tekrarlanması önerilir. NST işlemi öncesi annenin karbonhidrattan zengin diyetle karnını doyurarak tok olması önerilir. Uygulamanın, bebeğe hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

NST NASIL YAPILIR?

Anne adayı bir yatağa yatırılır. Annenin karnına, fetüs kalp atışlarının en kuvvetli duyulduğu yerde kardiyotografi cihazının kalp atışlarını algılayan ‘’kardiyo’’ yani ‘’kalp’’ propu bağlanır. Ek olarak rahim kasılmaları da araştırılmak istenirse; bu durumda karnın en tepe noktasına kasılmaları algılayan prop yerleştirilir. Anne adayının eline üzerinde bir düğme olan bir çubuk verilir. Test esnasına bebek oynadığında bu düğmeye basması istenir.  Yaklaşık 20 dakika boyunca cihaz bebeğin kalp atışlarında meydana gelen değişiklikleri kağıda aktarır. Bu kağıda NST trasesi adı verilir.

NST NE ZAMAN UYGULANIR?

NST, bebekte sıkıntı olasılığı yüksek olan durumların değerlendirilmesinde ve sıkıntı varlığından şüphelenilen her durumda (bebek hareketlerinin azalması gibi) birinci basamak test olarak uygulanır. Bazı doktorlar sadece riskli durumlarda NST uygularken, bazı doktorlar belli bir gebelik haftasından itibaren her muayenede rutin olarak NST incelemesi yapabilir.

NST gerektiren durumlar şu şekilde belirtilebilir;

  • Anne ve bebeğinin herhangi bir nedenle sağlık açısından risk altında olduğu belirlenmesi
  • Bebek hareketlerinin anne tarafından hissedilememesi veya normalden daha az hissedilmesi
  • Plasentanın bebeği beslemede yetersiz kaldığı, bir diğer deyişle işlevinin yetersiz olduğundan şüphelenilmesi
  • Bebekte herhangi bir hastalığın teşhis edilmesi veya böyle bir şüphenin varlığı
  • Plasenta veya göbek kordonuna ilişkin olumsuzluklar nedeniyle bebeğin oksijenlenmesinin yetersiz olması
  • Anne karnında bebeğin içerisinde bulunduğu sıvı olan amniyon sıvısının normalden az veya fazla olması
  • Annede tansiyon seviyesinin normalin üzerinde seyretmesi
  • Annede gestasyonel diyabet varlığı
  • Bebekte büyüme geriliği sorununun tespit edilmesi

Yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra doğum zamanı geçmesine karşın halen doğum sancıları başlamamış olan gebe kadınlarda da doğum kanalına girmiş olan bebeğin sağlık durumunun ve oksijenlenmesinin araştırılması amacıyla NST uygulanır.

Testte elde edilen ve kağıda dökülmüş olan bulgular, uzman bir doktor tarafından değerlendirilir.

NST yorumlama veya NST okuma adı verilen bu işlem belirli esaslara göre gerçekleştirilir.

Testin uygulandığı 20 dakikalık süreç boyunca bebeğin kalbi iki farklı kez ve en az 15 saniye boyunca 15 vuruş kadarlık bir hızda atıyor ise sonuçların istenen şekilde, yani reaktif olduğu sonucuna varılır. Eğer 20 dakika boyunca 2 kez bu atım hızına ulanşılamaz ise testin süresi bir miktar daha uzatılır. Bebeğin hareket halinde olduğu anlarda kalp atışlarının daha hızlı olması beklenir. Bu gerçekleşmezse veya 90 dakika süren bir test boyunca bebekte hareket olmazsa testin sonucu nonreaktif olarak tanımlanır. Bu durum her zaman bir olumsuzluk olduğunu göstermez, yalnızca testin geçersiz olduğu ve bilgi vermemiş olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda anne adayı belirli bir süre beklendikten sonra yeniden testten geçirilebilir.

Ayrıca bebeğin sağlık durumunun belirlenmesine yönelik farklı testler de uygulanabilir.

Herhangi bir sorun olmasa da gerekli görüldüğü durumlarda test doğuma kadar giden süreçte her hafta tekrarlanabilir.