Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

cocukdrÇocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Tıp merkezimiz çocuk polikliniği, uzman doktorları ile poliklinik ve müşahade hizmeti vermektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümleri, 0-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur.

Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takipleri ve gerektirdiği anlarda ise tedavileri hem ayaktan olarak polikliniklerimizde hem de yatarak yataklı kliniğimizde yapılabilmektedir. Acil tıbbi durumlarda ise acil servislerimiz çocuklarımıza yeterli müdahalede bulunacak personel ve teçhizata sahiptir.

Bölümümüzün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Bu yüzden, tüm bebeklerimiz için ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterilirken, kadın hastalıkları doğum ile beslenme ve diyetetik bölümümüzden de destek alınmaktadır.

Bebeklerimizin kontrol muayeneleri, doğumdan itibaren yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önüne alınarak aşıları ve tarama testleri yapılmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda ise gerekli diğer uzmanlığa sahip hekimlerimizin de önerileri göz önüne alınarak tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Tıp Merkezimiz çocuk polikliniği, uzman doktorları ile 24 saat kesintisiz poliklinik hizmeti vermektedir. Yeni doğan bölümümüzde fototerapi, küvöz, radyan ısıtıcı gibi cihazlarımız ve tecrübeli yenidoğan hemşirelerimizle hizmetinizdeyiz.

Tıp Merkezimizde Çocuk sağlığı ve Hastalıkları bölümümüzde verilen hizmetler:

• Sağlıklı Çocuk Takibi
• Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri
• Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis Ve Tedavisi
• Çocukların Gelişimsel Sürecinin Değerlendirilmesi
• Aşı Uygulamaları Ve Aşı Programının Takibi
• Çocukluk Çağı Taramaları
• Beslenme Eğitimi Ve Doğru Beslenme Önerileri
• Yenidoğan Hastalıkları Takibi Ve Tedavisi
• Yenidoğan Sarılığı Takibi