FONKSİYONEL TIP NEDİR?

Fonksiyonel tıp, vücut fonksiyonlarındaki rahatsızlıkları nasıl ve neden oluştuğunu belirler, bireye özgü ve sistematik olarak düzelmeye yönelik bütüncül bir yaklaşımdır.

BESİNLER VE BESLENME,

Fonksiyonel Tıbbın ana konusudur ve sağlıklı bir hayatın sürdürülmesinin merkezinde yer alır.
Beslenme alışkanlıklarımızdaki yanlışların, yaşam boyu süren hemen bütün sorunlarda karşımıza çıktığını artık biliyoruz. Biyolojimizi ve dolayısıyla psikolojimizi de beslenmemizi değiştirerek, istediğimiz iyilik haline dönüştürebilir ya da hiç istemediğimiz sorunlara yol açabiliriz. Bu konudaki çalışmalar ve sonuçlar, sadece sağlıklı yaşam için değil, çok önemli hastalıkların tedavisi için de şaşırtıcı ve umut vericidir.

SAĞLIKLI YAŞAM DA FONKSİYONEL TIBBIN ÖNEMİ,

Hastaların doğumundan şimdiki zamanına kadarki yaşamını, beslenmesini, ruhsal ve bedensel durumunu göz önünde bulundurarak ileri testler yardımıyla ana problemi saptayıp düzeltmeye çalışan fonksiyonel tıp; multisistemik bakış açısıyla sağlıklı yaşam da önemli bir role sahiptir.                Sağlıklı yaşam için polikliniğinimize başvuran hastalar, bu bakış açısıyla değerlendirilir. Medikal teknolojilerin de yardımıyla zaman ve enerjiden tasarruf ederek gerçekleştirilen testler, tedavi süreçlerinin konforunu artırır.