Foto Terapi

article2-1-9Foto Terapi

Fototerapi sarılıklı bebeklere uygulanan bir tedavi yöntemidir. Sarılık, zamanında doğan bebeklerin %60’ında, erken doğan bebeklerin %80’inde hayatın ilk günlerinde görülmektedir. Yenidoğan sarılığı çoğu kez zararsız ve kendiliğinden düzelen bir durum olsa da sarılığın belli seviyenin üzerinde artması bebeklerde beyinde, işitme sisteminde kalıcı zedelenmeye sebep olabilmektedir. Bebekte saptanan sarılığın durumuna göre fototerapi (ışık tedavisi) uygulanmaktadır.

Fototerapi ile deride biriken ve sarılığa yol açan bilirubin denilen madde parçalanarak idrar ile atılır.

Fototerapi, bebek küvöz içine veya özel fototerapi cihazları içine konularak uygulanır. Bebeğin ne kadar çok vücut alanı ışık alırsa o kadar etkili olur. Bu nedenle bebeğin çıplak olması ve bezinin de açık olması gerekir. Bebeğin gözleri özel bir bezle kapatılır.

Fototerapiye alınan bebeğin belli aralarla kan sarılık düzeyinin ölçülmesi gerekir. Sarılık düzeyi bebeklerin doğum ağırlıkları ve doğum saatlerine göre hazırlanmış normograma göre bakılarak fototerapinin devam edip etmeyeceğine karar verilir.

Fototerapiden çıkarıldıktan sonra da tekrar yükselme olabileceğinden sarılık düzeyinin yine ölçülmesi gerekir ve bu ölçüm sonucunda da problem yok ve bebekte sarılığa yol açan altta yatan başka bir hastalık tespit edilmemişse hasta kontrole çağrılarak taburcu edilir.

Sarılık düzeyinin çok yüksek olduğu veya kan uyuşmazlığı gibi durumlarda fototerapiye rağmen sarılık düşmeyebilir. Bu durumda kan değişimi yapılması gerekebilir.

Tıp Merkezimiz Fototerapi ünitesinde verilen hizmetler:

  1. Tünel fototerapi
  2. Standart fototerapi