Göğüş Hastalıkları Ve Tüberküloz

allerji 1Göğüş Hastalıkları Ve Tüberküloz

Başakşehir Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer hastalıklarının teşhis, tanı, tedavi ve takibine yönelik poliklinik takip hizmeti vermektedir. Genel olarak,
Astım, hava yollarının daralması ile ortaya çıkan ataklar (krizler) halinde kendini gösteren genellikle alerjik kaynaklı bir hastalıktır. Nefes almada ve vermede güçlük çekme nefes verirken hırıltılı soluk alıp verme, öksürük (genellikle kuru) gibi belirtiler verir. Astım tekrarlayıcı olup nöbetler halinde gelir. Genellikle gece ve sabaha karşı sıklaşır ve mevsimsel değişiklik gösterebilirler. Astım tedavisindeki amaç, hava yollarındaki mikrobik olmayan iltihaba bağlı daralmanın giderilmesini sağlamak ve hastanın rahat nefes alıp vermesine olanak sağlamaktır. Korunma yöntemleri ve ilaçların yeterli olmadığı durumlarda aşı tedavisi uygulanan bir başka yöntemdir.
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava kısıtlanmasının yaşanması ile öksürük, balgam ve nefes darlığı ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Oksijen tedavisi; Koah’ı ilerlemiş hastaların kandaki oksijen seviyelerini dengeleyebilmek ve kişinin yaşam kalitesini arttırabilmek adına kandaki oksijen düzeyine göre, miktarı belirlenen sürelerde oksijen kullanılması önerilir.
Sigara Kesinlikle Bırakılmalıdır. Öncelikle sigaranın bırakılması gerekir. Tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak durmak gereklidir. Doktorunuzun size önerdiği ilaç tedavisi aksatılmadan uygulamalıdır.

Tıp Merkezimiz Göğüs Hastalıkları bölümünde verilen hizmetler:

 1. Astım tanı, takip ve tedavisi
 2. Alerji testleri
 3. KOAH hastalığı
 4. Akciğer Kanseri erken tanısı
 5. Sigara ile mücadele ve bırakma programları
 6. Solunum yolları enfeksiyonları
  1. Akut enfeksiyonlar: Trakeit, bronşit, grip, nezle, soğuk algınlığı
  2. Kronik enfeksiyonlar: Kronik bronşit, Bronşektazi,Tüberküloz
 7. Solunum fonksiyon testi

• Alerji deri testi ( Prick test)