Röntgen

kt-24_0001Röntgen

Röntgen ışınları diğer ışınlardan farklı olarak dokulardan geçer ve dokuların sertliğine,  yumuşaklığına göre çeşitli gölgeler verir, işte bundan faydalanılarak, röntgen ışınları gözle görülmeyen dokuların durumunu aydınlatmak ve teşhis için kullanılır. Bunun için de çeşitli modern aletler geliştirilmiştir. Tetkik edilecek hasta röntgen ışınları ile, bu ışınları tesbit eden hassas film arasına koyulur ve kısa bir süre vücuttan röngten ışınları geçirilir. Filmde çıkan siyah beyaz gölgeler bu işin uzmanları tarafından okunur ve düşünülen bir hastalığın teşhisine gidilir.

Röntgen ışınları başlangıçta X ışını olarak adlandırılmıştır. Röntgen ışınlarının X ışını olarak adlandırılmasındaki temel sebep tüm özelliklerinin algılanamamasından kaynaklanmaktadır.

X ışınları temel olarak alternatif şehir akımının yükseltilerek düz akım haline getirilmesinden ve bunun bir cam tüp içinde kapalı şekilde aktarılması esnasında anota çarpan elektronların enerjilerinin değişmesinden kaynaklanır. X ışınları düz akan ışınlardır. Bunlar yönlendirilir ve dokuların içlerinden geçmeleri sağlanır. Dokularda apsasyon, dokuların cinsine ve kalınlığına göre değişmektedir. Artık ışınlar eğer dijital röntgenlerse bir görüntü plağının üzerine düşerler.

Bu şekilde kayda alınan film daha sonra gösterilebilmektedir. Konvansiyonel direk radyografilere akciğer filmleri veya iskelet radyografileri örnek verilebilir. Radyoskopiler genellikle hareketli organların tetkiki için kullanılırlar. Radyografiler ise daha sabit organların tetkikleri için kullanılırlar.

Tıp Merkezimizde grafiler CR sistemi ile dijitalize edilmiş ve software olarak saklanmaktadır. Bütün hekimlerimizce aynı anda ve online olarak görüntüler tetkik edilebilmektedir.

Film sonuçları CD. ve film Olarak hastalarımıza takdim edilmektedir.

Tıp Merkezimiz Röntgen bölümününde verilen Hizmetler:

Bütün Düz grafiler

IVP

Histerosalfingografi