SÜNNET’İN DOĞRU UZMANA YAPTIRILMASI ÖNEMLİDİR

yucelSünnet, Doğru Uzmana Yaptırılması Önemlidir.

Sünet, binlerce yıldır yapılan dini, geleneksel, tıbbi yönleri birbirine geçmiş insanlık kadar eski bir uygulamadır. Bugün, dünya erkek nüfusunun yaklaşık beşte biri sünnetlidir. Son yıllarda Amerika’da yenidoğan erkeklerin %80’inin sünnet edildiği tahmin edilmektedir. Altıbin yıl önce antik Mısır’da sünnetin var olduğu bilinmektedir.

Hangi yaşta sünnet yapılmalıdır?

Bu konuda konsensus yoktur. Bize göre sünnet, ya çocuğun ne yapıldığını anlayamayacağı ve yabancıyı tanıyamayacağı kadar erken dönemde (tercihan doğumu takiben veya ilk iki yaşın içinde), ya da sağlıklı iletişim kurulabilecek çağa geldiğinde (6-7 yaşından sonra) yapılmalıdır. Ara yaşlarda ise, çocuğa sünnetin gerekliliğini anlatmak, ondan anlayış beklemek ve rahat bir cerrahi girişime izin verecek sükuneti sağlamak oldukça zordur.

Anestezi altında sünnet tehlikeli midir?

Anestezili sünnet tehlikeli değildir. Ancak bunu özellikle bazı özel durumlar ve aile tercihleriyle sınırlayıp, lokal anestezi altında yapmak ülkemiz için daha uygulanabilir bir durumdur. Çünkü her erkeği böyle yapmak halihazırda sayısal olarak mümkün değildir.

Sünnet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Sünnet uygulamasında yöntem ne olursa olsun, dört temel prensip daima göz önünde tutulmalıdır:

*Asepsi (sıklıkla ihlal edilir, ancak çoğu kez sorun doğurmaz)
*Yeterli fakat aşırı olmayan eksizyon
*Hemostaz
*Kozmetik görünüm

Sünnetin uygulanmasındaki yanlış tutumlar, sünnet hataları, çocuğun duygusal gelişiminde olumsuz etkiler bırakabilir. Bu nedenle, sünnetin tören kısmına verilen önem kadar, tıbbi ve ruhsal yönlerine de eğilmek gerekir.

Sünnetten önce çocuk, gerçek bilgilerle bilgilendirilmelidir. Çocuklara “sünnet olmayacağı, iğne veya kesme gibi işlemler yapılmayacağı, sadece muayene olacağı” şeklinde kandırmalar sıklıkla yapılmaktadır. Daha sonra çocuk gerçekle karşılaştığında korku ve tepkisi daha fazla olmakta, ayrıca ebeveynine ve hekime güveni sarsılmaktadır.

Toplu sünnet uygulaması da ayrı bir eleştiri konusudur. Toplu sünnetlerde her çocuğa gerekli duygusal ve teknik özenin gösterilmesi, her çocuk için ayrı steril alet temini zordur. Kargaşa ortamında hatalı sünnet, infeksiyon ve diğer komplikasyonların oluşma ihtimali daha fazladır. Bu sebeplerle toplu sünnet uygulamasından kaçınmak gereklidir.

Sünnet önemli ve hassas bir cerrahi işlemdir. Ancak uygulamada oldukça hafife alınmakta,  sünnetler en deneyimsiz ve kıdemsiz hekimlere ve ciddi süpervizyon olmadan yaptırılmaktadır. Bu kişilerin tercih edilme nedenlerinden biri de, işlerini çok süratli ve pratik biçimde hallettikleri imajıdır. Ancak bütün bunlara rağmen çocuklarımızı tecrübeli ve ehil ellere teslim etmeliyiz.

Opr. Dr. Yücel Aytaç